Công ty Lưới Điện Cao thế miền Nam

Tên dự án: Hợp đồng số: 01-17/SPC-HK/CQ&PK Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 171-173 Cao Lãnh 2 – 173-171 Cao Lãnh, 177-178 Thuận An 171 – 172 Sóng Thần, 178-179 Bình Hòa 171-173 Tân Đông Hiệp, 173 Mỹ Phước- Hòa Thuận- Bình Long 2 – 175 Mỹ Phước và 02 mạch 171 & 174 trạm 220kV Phú Mỹ 1 – 174 $173 Gas Bà Rịa của Công ty Lưới Điện Cao thế miền Nam

Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Nội dung dự án: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2017