Xây dựng đường cao tốc Đà nẵng  Quảng Ngãi di dời tuyến đường điện 500kV

Tên dự án:  Xây dựng đường cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi. Hạng mục di dời tuyến đường điện 500kV

Khách hàng: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Nội dung dự án: Cung cấp sứ, cáp quang, cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2015