cadivi-CAV-min

Tên dự án: Hợp đồng số: 02-2016/CADIVI-HK/PHU LAM-CAILAY

Khách hàng: Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện, cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2016