Trong ảnh : Chủ tịch , Phó chủ tịch và Giám đốc XNK của Tập đoàn GIG

IMG 0125

IMG 0126