Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thực hiện quyết liệt và đồng bộ hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng nhằm hướng tới mục tiêu giảm thời gian mất điện bình quân của khách hàng còn 400 phút vào năm 2020.
 
Kết quả hình ảnh cho EVNCPC không ngừng cải thiện độ tin cậy cung cấp điện
Ảnh minh họa 
 
Mục tiêu mà Tổng công ty Điện lực miền Trung ( EVNCPC) đặt ra là tới năm 2020, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của khách hang/năm) giảm còn 400 phút. Như vậy để thực hiện được mục tiêu này thì mỗi năm Tổng công ty phải có giải pháp giảm SAIDI đang thực hiện từ 30 -35%.
 
Theo EVNCPC, trong 7 tháng năm 2018 chỉ tiêu SAIDI của toàn Tổng công ty thực hiện là 578,1 phút, bằng 64,4% kế hoạch năm 2018 (898 phút).
 
Để nâng cao độ tin cậy cung ứng điện, EVNCPC đã triển khai quyết liệt và đồng bộ hàng loạt giải pháp. Cụ thể, tới nay đã có 13/13 Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng, (hotline) hoàn thành sớm hơn kế hoạch EVN giao 2 năm. Từ đầu năm đến nay, tổng số lần thực hiện công tác hotline trên lưới là 2.684 lần.
 
Tiêu biểu như Công ty Điện lực thành phố  Đà Nẵng, nhờ áp dụng công nghệ hotline nên 7 tháng qua, đơn vị này không ngừng cung cấp điện khi công tác trên lưới, nhờ đó không làm mất điện khách hàng và tránh hao hụt sản lượng điện thương phẩm, với quy đổi số tiền làm lợi là 30 tỷ đồng.
 
Cùng với đó, EVNCPC đã trang bị hệ thống SCADA trên lưới điện phân phối cho 13 Công ty Điện lực trực thuộc và đã đưa Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV vào vận hành tại tất cả các Công ty này.
 
Hiện, EVNCPC đang  triển khai hệ thống theo dõi số liệu về sự cố điện của toàn Tổng công ty qua 4 kênh chính gồm: hệ thống SCADA tại 13 tỉnh, thành phố; chương trình MDMS - hệ thống đo xa theo dõi được những vị trí điểm điện áp không ổn định; phần mềm quản lý phiếu công tác của các đơn vị và qua kênh Trung tâm Chăm sóc khách hàng.
 
Tới nay, các sự cố hạ áp, sự cố lưới điện đều được Tổng công ty nắm trực tiếp hàng ngày, tuần, tháng; từ đó có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời tới các đơn vị. EVNCPC cũng yêu cầu các đơn vị phải quản lý tốt lịch công tác trên lưới, đồng thời, xây dựng sẵn các phương án để tái cấp điện nhanh chóng cho khách hàng sau sự cố.
 
Với những nỗ lực này, trong 7 tháng qua, nguồn lưới điện thuộc phạm vi quản lý của EVNCPC đã được vận hành an toàn, tin cậy cung cấp điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt đã đảm bảo cấp điện cho các sự kiện lớn trên địa bàn.
 
Theo: VGP