Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung văn bản điều chỉnh Thỏa ước mở tín dụng với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án "Truyền tải điện miền Bắc" vay vốn AFD.

Dự án "Truyền tải điện miền Bắc" sẽ mở rộng và nâng cấp một phần đường truyền tải điện 500kV và 220kV,

Dự án tiêu biểu


Trụ sở chính công ty

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh