Tên dự án: Dự án 110 kV cấp điện cho NM Giấy và bột Giấy An Hòa- Tuyên Quang

Khách hàng: Công Ty Điện Lực 1

Nội dung dự án:  Dây dẫn, cách điện,cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2009