Tên dự án: Dự án 110kV đường dây và TBA Thanh Nông

Khách hàng: Công Ty điện Lực 1

Nội dung dự án:  Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2009