dự án TBA 500kV Thạnh Mỹ và nhánh rẽTên dự án:  Trạm biến áp 500 KV Thạnh Mỹ  và Nhánh  Rẽ - Giai đoạn 2

Khách hàng: Ban QLDA các công trình điện Miền Trung

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện, cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2014