Trong ảnh : Chủ tịch , Phó chủ tịch và Giám đốc XNK của Tập đoàn GIG8

08786824-ADAF-4394-B60D-291A11B1C584

FDBAE29C-2DEF-4A6A-BBD9-DD5960AF7A4C