Xây dựng đường cao tốc Đà nẵng  Quảng Ngãi di dời tuyến đường điện 500kV

Tên dự án:  Xây dựng đường cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi. Hạng mục di dời tuyến đường điện 500kV

Khách hàng: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Nội dung dự án: Cung cấp sứ, cáp quang, cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2015

220kV Hiệp Hòa  Đông Anh  Bắc Ninh 2

Tên dự án: ĐZ500/220kV Hiệp Hòa – Đông Anh – Bắc Ninh 2

Khách hàng: Tổng công ty truyền tải Điện Quốc gia/ BQL các công trình Điện miền Bắc – chi nhánh Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia làm đại diện

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2016

Công ty Lưới Điện Cao thế miền Nam

Tên dự án: Hợp đồng số: 01-17/SPC-HK/CQ&PK Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV 171-173 Cao Lãnh 2 – 173-171 Cao Lãnh, 177-178 Thuận An 171 – 172 Sóng Thần, 178-179 Bình Hòa 171-173 Tân Đông Hiệp, 173 Mỹ Phước- Hòa Thuận- Bình Long 2 – 175 Mỹ Phước và 02 mạch 171 & 174 trạm 220kV Phú Mỹ 1 – 174 $173 Gas Bà Rịa của Công ty Lưới Điện Cao thế miền Nam

Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Nội dung dự án: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Năm thực hiện: 2017

Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Tên dự án: Hợp đồng số: 02-17/SPC-HK/CĐ$PK-G.02 Công trình phân pha dây dẫn: đường dây 110kV từ 174 Phan Thiết – 172 Phan Rí và đường dây 110kV 173 Cà Mau 2 – 132 Ngọc Hiển của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Nội dung dự án: Cung cấp cách điện và phụ kiện

Năm thực hiện: 2017

Page 1 of 2

Trụ sở chính công ty

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries