THIẾT BỊ SẢN XUẤT

Sản phẩm được Công ty cung cấp với chất lượng cao của các tập đoàn và hãng có uy tín trên thế giới mà công ty đã lựa chọn để cung cấp và giới thiệu như: Kẹp nối cáp, Kẹp néo cáp, Kẹp treo cáp và

Dự án tiêu biểu


Trụ sở chính công ty

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh