Phụ kiện cáp quang

Phụ kiện cáp quang là các sản phẩm bao gồm rất nhiều những thiết bị phụ kiện có công dụng khác nhau giúp thi công, kết nối và đảm bảo cho các thiết bị trong hệ thống hoạt động một cách ổn định nhất, gồm các phụ kiện chủ yếu như: Tạ Chống Rung Cáp Quang, Chuỗi Néo Cáp Quang OPGW, Kẹp Cáp, Hộp Nối Cáp Quang, Chuỗi Treo Kép Cáp Quang OPGW

Dự án tiêu biểu


Trụ sở chính công ty

Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh