Đó là chủ đề Hội nghị công tác đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2021, diễn ra từ 14-16/4, tại Đà Nẵng. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh và Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc các Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn; các Ban QLDA và công ty tư vấn trực thuộc Tập đoàn và trực thuộc các Tổng công ty.

Hội nghị tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn... các dự án nguồn và lưới điện. 

Một số hình ảnh ngày đầu tiên của Hội nghị:

anh1hoinghidtxd1442021

anh13hoinghidtxd14422011