Đây là chương trình mới, được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thực hiện từ ngày 15/3/2021, nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng điện với công suất từ 89kVA đến dưới 160kVA (tương đương 80kW đến 145kW).

160321 evnhanoicapdienhaap

Chương trình áp dụng cho việc cấp mới và cả nâng công suất. Khách hàng sẽ không phải bố trí vốn để xây dựng trạm biến áp. 

Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký, nhân viên của Công ty Điện lực trên địa bàn sẽ liên hệ và đến khảo sát trực tiếp. Đối với trường hợp lưới điện phân phối bị quá tải hoặc do nguyên nhân khách quan chưa đảm bảo cấp điện, khách hàng và các Công ty Điện lực cùng làm việc để giải quyết. 

Chương trình nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng, giảm hồ sơ giấy tờ, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí cho khách hàng có nhu cầu sử dụng điện.

Ngoài ra, trong chương trình này, EVNHANOI cũng muốn đẩy mạnh các dịch vụ điện tử, khuyến khích khách hàng đăng ký các dịch vụ điện trên nền tảng số để tăng độ chính xác, tin cậy, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng sử dụng điện.

Trước đó, theo Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND), chủ đầu tư công trình xây dựng có tổng nhu cầu sử dụng công suất điện từ 80kW trở lên có trách nhiệm bố trí quỹ đất để xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp để cấp điện.