Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa ban hành Nghị quyết phát động thi đua hoàn thành Dự án mở rộng nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Nhim.

danhim-min

Đợt thi đua với 2 mốc tiến độ chính gồm: hoàn thành toàn bộ công tác thi công, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, nghiệm thu và tiến hành nạp nước đường hầm áp lực vào ngày 26/7/2021 và hoàn thành toàn bộ công tác thử nghiệm với công suất thiết kế 80MW, vận hành thử thách 72 giờ tổ máy H5 (thuộc Dự án mở rộng NMTĐ Đa Nhim) vào ngày 8/8/2021.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phát động đến toàn thể CBCNV, nhà thầu và tư vấn, để các đơn vị đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Theo ông Nguyễn Trung Tỉnh - Chỉ huy công trường công trường thuộc nhà thầu Công ty CP Xây dựng 47, công việc đang căng thẳng nhất là công tác khoan phụt gia cố 547m tại thượng lưu. Công ty đã huy động thêm 2 đội khoan và phụt gia cố đến làm việc tại công trường. Các đội thi công này đang làm việc 3 ca để phấn đấu đạt mốc tiến độ nạp nước đường hầm vào ngày 26/7/2021.

 

 

Theo evn.com.vn - 20/06/2021 11:00 Huyền Thương