Ngày 4/8/2022, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND chấp thuận Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III có diện tích khoảng 8,342ha (khu vực nhà máy chính), là đất công trình năng lượng đã được UBND thành phố Cần Thơ cho nhà đầu tư thuê đất (trả tiền hàng năm) với thời hạn thuê từ ngày 19/5/2021 đến 24/02/2050.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III có tổng vốn đầu tư khoảng 27.596 tỷ đồng, tương đương 1.190,5 triệu USD. Thời hạn hoạt động của dự án là 31 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất (2021-2052). Địa điểm thực hiện dự án tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Dự án dự kiến được khởi công vào quý I/2025 và phát điện vào quý IV/2027; bắt đầu tiếp nhận khí vào quý IV/2027; vận hành thử quý IV/2027 và phát điện thương mại vào quý IV/2027.

Anh3PMB5922022-hkec

Đây là nhà máy nhiệt điện turbin khí chu trình hỗn hợp, quy mô theo quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt để cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn cung cấp điện, đồng thời cùng các nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn tiêu thụ hết khí Lô B.